Jessie Neffke
Vanuit  passie voor het huisartsenvak  en passie voor onze planeet heb ik in 2019 met een groep  bevlogen huisartsen de werkgroep de Groene Huisarts opgericht. Mijn doel is het ontzorgen van de Nederlandse huisartsen in het verduurzamen van hun werk en hun werkplek. Daarvoor zoek ik verbinding met iedereen die bezig is met duurzame huisartsenzorg of ermee aan de slag wil gaan. Kennis en ervaringen delen is belangrijk om duurzame huisartsenzorg makkelijker en leuker te maken. Iedereen het wiel opnieuw laten uitvinden is zonde van ieders tijd. Ik bundel kennis en namen voor duurzame huisartsenzorg en verzamel de voor huisartsen nuttige ontwikkelingen in andere zorgsectoren.  Wil je actief aan de slag  met duurzame huisartsenzorg of ben je nieuwsgierig naar mogelijkheden voor jou of bij jouw werk, mail mij dan gerust.


Elise Tromp
Als natuurliefhebber maak ik mij zorgen over de klimaatverandering en de afname van biodiversiteit. Ik gaf tijdens mijn huisartsopleiding voorlichting op scholen over deze onderwerpen, vanuit Greenpeace. Ik zocht naar een mogelijkheid waarbij ik mijn beroep als arts en mijn interesse voor milieu kon combineren en ben toen in 2020 met 2 collega-AIOS de werkgroep Duurzaamheid bij de LOVAH gestart. Ik vond onder andere dat er in de huisartsopleiding te weinig aandacht was voor (de gevaren van) klimaatverandering op de gezondheid. Hier lijkt nu gelukkig langzaam verandering in te komen. Ik was tot begin dit jaar betrokken bij GREENER, een multidisciplinaire expertgroep die zich inzet om duurzaamheid in te bedden in gezondheids- en zorgopleidingen. Momenteel ben ik als waarnemend huisarts actief bij De Groene Huisarts en hoop ik onder andere ‘duurzaamheid’ hoger op de agenda’s te krijgen bij onze beroepsverenigingen. The Lancet concludeert immers dat de klimaatcrisis de grootste bedreiging is van de volksgezondheid van deze eeuw.  Daarnaast ben ik betrokken bij Groen Pensioen waar wij (zorg)pensioenfondsen proberen te bewegen om te stoppen met het investeren van ons geld in de fossiele (ziekmakende) industrie en alleen duurzaam te beleggen. Hier ligt nog een grote uitdaging.


Tijdens de start van mijn 0-praktijk in 2015 wilde ik mijn praktijk graag zo duurzaam mogelijk
opzetten. Als snel kwam ik erachter dat er destijds nog weinig kennis bij onze beroepsverenigingen
over duurzaamheid bestond. Daarom ben ik zelf aan de slag gegaan. Zo lukte het uiteindelijk om in
2019 de 1e CO2 neutrale huisarts van Nederland te worden. Sindsdien ben ik motivational speaker
over duurzaamheid in de gezondheidzorg. Ik heb presentaties gegeven voor de LHV, LOVAH, Zorg
Samen Event en diverse huisartsenopleidingen door het land heen. De presentaties hebben een zeer
praktische insteek en geven een overzicht hoe ik mijn praktijk CO2 neutraal heb gemaakt en hoe u
mijn voorbeeld kan volgen. Interesse? Stuur een mail naar dennis@degroenehuisarts.nl. Inmiddels
ben ik de voorzitter van het Greenteam van de Regionale Huisartsen Organisatie Gooi & Omstreken
(RHOGO). Waarin ik de hele regio aan de hand wil nemen om ook te verduurzamen en CO2 neutraal
te gaan werken.


Luuk Vermei
Tijdens mijn studie ben ik me gaan verdiepen in de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan. Zelfs toen (rond 2014) waren er al bergen bewijs dat we op totaal het verkeerde spoor zitten; de aarde is nu al meer dan 1,5 graad boven land opgewarmd, de oceanen verzuren waardoor prachtige natuur (koraalriffen etc) verdwijnt. Er dreigt een berg problemen zoals massamigratie door droogte/slechte oogst, opkomst van vectorziektes (dengue, eiken-/dennenprocessierupsen) in Europa, overstromingen door zeespiegelstijging en ga zo maar door. En dat alles door een internationale verslaving van met name de rijke wereldburgers aan koolstof. Vanuit de filosofie; verbeter de wereld, begin bij jezelf, ben ik gestart met een wijkinitiatief om buurtbewoners te bewegen hun huis te isoleren, zat ik in het Lovah Duurzaamheid bestuur om het geneeskundeonderwijs duurzamer te maken en nu sinds ik huisarts ben zit ik in het bestuur van de Groene Huisarts om de huisartsenzorg te verduurzamen. Mijn interesse ligt met name in het verduurzamen van de panden.


Jorieke van der Stelt
Arts Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde, Huisarts, De Duurzame Dokter