Overal in ons land richten huisartsen green teams of groene commissies op om verduurzaming van de huisartsenpraktijken en huisartsenposten te ondersteunen en versnellen. Als je zelf een green team wilt oprichten of dat wellicht al gedaan hebt kan het enorm helpend zijn om te weten welke andere teams zijn en wat hun aanpak is. Zo kun je van elkaar leren en steun van elkaar krijgen. Dan is het gemakkelijker om je initiatief te realiseren en professionaliseren. Hieronder staan een aantal teams die aan de slag zijn gegaan met duurzaamheid in de huisartsenzorg. Heb je zelf een green team opgestart of wil je dat graag, stuur dan een bericht naar jneffke@degroenehuisarts.nl. Wij kunnen je in contact brengen met de andere green teams en eventueel je initiatief toevoegen op deze website.

Groene commissies

Werkgroep Duurzaam bij de HUS ( Huisartsen Utrecht Stad)
Met financiering van Zilveren Kruis onder O&I is de werkgroep duurzaamheid gestart in 2022 met als doel Utrechtse praktijken te ontzorgen op het gebied van verduurzamen. In overeenstemming met Zilveren Kruis is gestart met een pilotproject waar 15 praktijken aan deelnemen. Drie onderwerpen worden dit jaar opgezet:

  • Afvalstromen verbeteren. Hiervoor is een toolkit ontwikkeld
  • Medicijnverspilling tegengaan. Hiervoor wordt samenwerking met apothekers gezocht en een toolkit ontwikkeld.
  • Een Hitteplan wordt uitgerold voor een selectie van de meest kwetsbare patiënten in tijden van hitte. Hiervoor wordt een stappenplan gevolgd. Hier kun je toolkits en informatie vinden.

Green Team Het Gooi
Met financiering van Zilveren Kruis onder O&I is een werkgroep duurzaamheid gestart in 2022 door de RHOGO met als doel huisartsen uit het Gooi te ontzorgen op het gebied van verduurzaming. Het 1ste jaar deden er 37 praktijken in de regio aan mee. Het 2de jaar staat de teller op 40 praktijken. Alle praktijken vullen de milieubarometer in, waardoor op deze manier de CO2 uitstoot per praktijk wordt berekend. Daarna doet elke praktijk jaarlijks minimaal 1 project om de CO2 uitstoot te verminderen. Elke praktijk pakt die zaken aan waar de meeste CO2 te besparen is. De berekende CO2 uitstoot wordt daarnaast jaarlijks gecompenseerd door bomen aan te planten via Trees for All. Zo zorgen de deelnemende praktijken voor een CO2 neutrale bedrijfsvoering.

Meer weten?Green Team Deventer Huisartsen
In samenwerking met Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) werkt Green Team Deventer Huisartsen aan verduurzaming van de huisartsenzorg in de regio. De samenwerking is in het najaar van 2022 van start gegaan met als eerste doel het verminderen van vervuiling (CO2 én afvalproducten) door medicatie.Regio Noordwest Utrecht
Uitrollen groene huisartsenpraktijkenZorggroepen Eindhoven
Ontwikkelen van verbeterplannen duurzame zorg