Jessie Neffke

Vanuit  passie voor het huisartsenvak  en passie voor onze planeet heb ik in 2019 met een groep  bevlogen huisartsen de werkgroep de Groene Huisarts opgericht. Mijn doel is het ontzorgen van de Nederlandse huisartsen in het verduurzamen van hun werk en hun werkplek. Daarvoor zoek ik verbinding met iedereen die bezig is met duurzame huisartsenzorg of ermee aan de slag wil gaan. Kennis en ervaringen delen is belangrijk om duurzame huisartsenzorg makkelijker en leuker te maken. Iedereen het wiel opnieuw laten uitvinden is zonde van ieders tijd. Ik bundel kennis en namen voor duurzame huisartsenzorg en verzamel de voor huisartsen nuttige ontwikkelingen in andere zorgsectoren.  Wil je actief aan de slag  met duurzame huisartsenzorg of ben je nieuwsgierig naar mogelijkheden voor jou of bij jouw werk, mail mij dan gerust.
jneffke@degroenehuisarts.nl


Dennis Pot

Tijdens de start van mijn 0-praktijk, Huisartsenpraktijk Hilversum Oost, in 2015 wilde ik mijn praktijk graag zo duurzaam mogelijk opzetten. Als snel kwam ik erachter dat er destijds nog weinig kennis bij onze beroepsverenigingen
over duurzaamheid bestond. Daarom ben ik zelf aan de slag gegaan. Zo lukte het uiteindelijk om in
2019 de 1e CO2 neutrale huisarts van Nederland te worden. Sindsdien ben ik motivational speaker
over duurzaamheid in de gezondheidzorg. Ik heb o.a. presentaties gegeven voor de LHV Huisartsendag, LOVAH, Zorg Samen Event van De Jonge Zorgdenktank en diverse huisartsenopleidingen door heel het land. Maar ik kom ook langs op individuele huisartsenpraktijken. De presentaties hebben een zeer praktische insteek en geven een overzicht hoe ik mijn praktijk CO2 neutraal heb gemaakt en hoe u mijn voorbeeld kan volgen. Inmiddels ben ik de voorzitter van het Greenteam van de Regionale Huisartsen Organisatie Gooi & Omstreken (RHOGO). Waarin ik de hele regio aan de hand wil nemen om ook te verduurzamen en CO2 neutraal te gaan werken. Heb je een vraag mail me op dpot@degroenehuisarts.nl


Elise Tromp

Als natuurliefhebber maak ik mij zorgen over de klimaatverandering en de afname van biodiversiteit. Ik gaf een tijdje voorlichting op scholen over deze onderwerpen, vanuit Greenpeace. Ik zocht naar een mogelijkheid waarbij ik mijn beroep als arts en mijn interesse voor milieu kon combineren en ben toen in 2020 met 2 collega-AIOS de werkgroep Duurzaamheid bij de LOVAH gestart. Ik vond onder andere dat er in de huisartsopleiding te weinig aandacht was voor (de gevaren van) klimaatverandering op de gezondheid. Ik was daarom ook een periode betrokken bij GREENER, een multidisciplinaire expertgroep die zich inzet om duurzaamheid in te bedden in gezondheids- en zorgopleidingen. Voor mij gaan klimaat en gezondheid samen. The Lancet concludeert immers dat de klimaatcrisis de grootste bedreiging is van de volksgezondheid van deze eeuw. Daarom ben ik sinds eind vorig jaar ook actief bij Groen Pensioen waar wij (zorg)pensioenfondsen proberen te bewegen om te stoppen met het investeren van ons geld in de fossiele (ziekmakende) industrie en alleen duurzaam te beleggen.


Luuk Vermei

Tijdens mijn studie ben ik me gaan verdiepen in de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan. Zelfs toen (rond 2014) waren er al bergen bewijs dat we op totaal het verkeerde spoor zitten; de aarde is nu al meer dan 1,5 graad boven land opgewarmd, de oceanen verzuren waardoor prachtige natuur (koraalriffen etc) verdwijnt. Er dreigt een berg problemen zoals massamigratie door droogte/slechte oogst, opkomst van vectorziektes (dengue, eiken-/dennenprocessierupsen) in Europa, overstromingen door zeespiegelstijging en ga zo maar door. En dat alles door een internationale verslaving van met name de rijke wereldburgers aan koolstof. Vanuit de filosofie; verbeter de wereld, begin bij jezelf, ben ik gestart met een wijkinitiatief om buurtbewoners te bewegen hun huis te isoleren, zat ik in het Lovah Duurzaamheid bestuur om het geneeskundeonderwijs duurzamer te maken en nu sinds ik huisarts ben zit ik in het bestuur van de Groene Huisarts om de huisartsenzorg te verduurzamen. Mijn interesse ligt met name in het verduurzamen van de panden.


Ries van Wijngaarden

Toen ik in 2018 begon aan mijn opleiding tot huisarts, was ik in mijn persoonlijke leven al geruime tijd bezig met denken over duurzaamheid en milieu. Het viel mij op dat er in de zorg, waaronder de huisartsopleiding, eigenlijk helemaal geen aandacht aan dit onderwerp besteed werd. Nadat ik via de Climate Planet tentoonstelling in aanraking kwam met Manon van Leeuwen, kwam er een balletje aan het rollen en heb ik in april 2019 het eerste symposium over Duurzaamheid georganiseerd voor Utrechtse huisartsen in opleiding. Met o.a. de gelijkgestemden die ik toen heb leren kennen is aanvankelijk de ‘Werkgroep Duurzame Huisartsenzorg’ ontstaan, wat nu is uitgegroeid tot De Groene Huisarts. Als lid van het bestuur houd ik mij vooral bezig met contact met beroepsverenigingen, de website en de visie/missie van de Groene Huisarts de komende jaren. Mijn belangrijkste drijfveer is het motiveren van mensen tot het doen van die eerste kleine stap tot verduurzaming; als die eenmaal gezet is, is de drempel daarna veel lager.


Margarita Vossen

Na de overstromingen in Zuid-Limburg in de zomer van 2021 besefte ik me dat ik in mijn persoonlijk leven veel bezig was met mijn ecologische voetafdruk, maar dat ik hier als (destijds) huisarts in opleiding niets mee deed. Ik ben me gaan verdiepen in de impact van de zorgsector op het klimaat en sloot mij aan bij LOVAH Duurzaamheid en na mijn afstuderen als huisarts bij De Groene Huisarts. Daarnaast heb ik het NHG en de LOVAH ertoe bewogen om te kiezen voor een vegetarische catering tijdens hun congressen: een makkelijke stap met een grote impact. Ik geef, o.a. als ambassadeur van de Groene Zorg Alliantie, presentaties en workshops over verduurzaming van de zorg (m.n. in de eerste lijn). Heb je vragen of interesse om samen te werken? Ik ben te bereiken op mvossen@degroenehuisarts.nl en te volgen op LinkedIn.


Marrit Kool

Het is onmogelijk om de klimaatcrisis níet overal in te herkennen, wanneer je je er eenmaal bewust van bent. Tegelijk blijft het moeilijk om volledig te bevatten hoe allesomvattend dit probleem is.
Waar ik dat privé al jaren deed, zet ik me nu ook als zorgprofessional in voor klimaatduurzaamheid. Wij huisartsen bereiken samen bijna alle inwoners van ons land, en patiënten hebben vertrouwen in ons: een unieke positie. Ik zie daar een prachtige kans voor onze beroepsgroep om het goede voorbeeld te geven en mensen te informeren en te inspireren.
Ik heb me in 2022 aangesloten bij De Groene Huisarts en ben een Green Team gestart in regio Deventer, waar ik als waarnemend huisarts werk. Met dit Green Team verduurzaam ik stapsgewijs de huisartsenzorg in mijn werkgebied. Mijn collega’s nodig ik uit om aan te sluiten bij de transitie naar groene gezondheidszorg: we moeten het samen doen. 
Heb je interesse in samenwerking of wil je contact leggen: je kunt me bereiken via mkool@degroenehuisarts.nl.


Sofie van Roessel

In 2018 realiseerde ik me de ernst en omvang van de klimaat-, ecologische en sociaaleconomische crisis. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en uitblijven van een eerlijke transitie, de vernieling en uitbuiting van onze planeet, massaal biodiversiteitsverlies.. “we’re on a highway to climate hell“.
Om mijn wanhoop om te zetten in actie, heb ik me aangesloten bij Extinction Rebellion (XR), waar ik nog steeds actief ben bij XR Zorgprofessionals.
Tijdens de huisartsopleiding werd de vervuilende impact van de medische sector mij steeds duidelijker, en ook de kansen die wij hebben om hier verandering in te brengen. Ik ben lid geweest van de LOVAH Werkgroep Duurzaamheid en nu van De Groene Huisarts. Daarnaast werk ik mee aan het nationale project Duurzaamheidsonderwijs voor de Huisartsopleiding. Bij deze projecten zet ik me in voor bewustzijnsvergroting en hoop ik anderen te inspireren en stimuleren tot het maken van groene rechtvaardige keuzes.
Bij vragen of interesse ben ik te bereiken via svanroessel@degroenehuisarts.nl of LinkedIn.


Muriel Tillemans

De informatie over duurzaamheid neemt de laatste jaren een enorme vlucht. Je zou kunnen verdwalen in het dichte oerwoud aan kennis. Om de planeet gezond te maken en houden, is iedere stap in de groene richting meegenomen. Maar hoe? Ik zoek naar praktische toe te passen kennis die ik deel met anderen. De nascholing die ik maakte voor DOKh is omgezet in een uitgebreide e-learning. Inmiddels probeer ik tussen de huisarts werkzaamheden door, andere scholingsmogelijkheden te ontwikkelen. Zo hoop ik dat iedere zorgprofessional enthousiast wordt van duurzaamheid als thema en niet verstrikt raakt in de mogelijke vergroeningsopties.


Diana Lucassen
Huisarts


Evelyn Brakema
Huisarts in opleiding
Jorieke van der Stelt
Arts Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde, Huisarts, De Duurzame Dokter